Knihovna Teplá

Ceník služeb

Roční registrační poplatky  
Dospělí čtenáři Kč 30,-
Děti, studenti, důchodci Kč 10,-
Jednorázový registrační poplatek Kč 10,-
Čtenáři nad 70 let + ZTP zdarma
Sankční poplatky  
Poplatky z prodlení:  
1. upomínka (nezasílá se) Kč 10,-
2. upomínka Kč 20,-
3. upomínka Kč 50,-
4. upomínka Kč 100,-
5. upomínka Kč 150,-
Poškození půjčeného dokumentu (knihy, časopisu):  
manipulační poplatek při poškození Kč 10,-
Ztráta půjčeného dokumentu (knihy, časopisu):  
a) fyzická náhrada  
b) finanční náhrada ve výši ceny ztraceného dokumentu  
+ poplatek za zpracování nového dokumentu Kč 10,-
Ztráta průkazu čtenáře:  
1. ztráta    Kč 10,-

2. ztráta                      

Kč 20,-
3. ztráta               Kč 30,-
4. ztráta Kč 50,-
Poškození čárového kódu Kč 10,-
Další služby  
MVS - meziknihovní výpůjční služba / 1 kniha Kč 50,-
Kopírování / tisk černobíle A4 / 1 strana Kč 3,-
Kopírování / tisk černobíle A3 / 1 strana Kč 4,-
Kopírování / tisk barevně A4 text / 1 strana Kč 10,-

Kopírování / tisk barevně A4 obrázek / 1 strana

Kč 20,-
Kopírování / tisk barevně A3 text / 1 strana Kč 20,-
Kopírování / tisk barevně A3 obrázek / 1 strana Kč 40,-
Laminování (1 ks, do velikosti A5) Kč 5,-
Laminování (1 ks, do velikosti A4) Kč 10,-
Laminování (1 ks, do velikosti A3) Kč 15,-
Kroužková vazba (1 ks, do velikosti A4) Kč 27,-
Využití PC k přístupu na internet, ostatní práce na PC:  
registrovaný uživatel
zdarma
neregistrovaný uživatel Kč 10,-
Oznámení o vzniku 0. upomínky se nezasílá, ostatní sankční polatky za překročení výpůjční lhůty je čtenář povinen uhradit bez ohledu na to, zda obdržel písemné či e-mailové vyrozumění. Knihovna Teplá nenese zodpovědnost za doručení.
Sankční poplatky za překročení výpůjční doby dokumentů půjčených prostřednictvím MVS se sčítají.