Knihovna Teplá

O knihovně, zprávy o činnosti

Základní informace

 

Zřizovatel: Město Teplá, IČO: 00255050, DIČ: CZ00255050, Masarykovo nám. 1, 364 61 Teplá

Název organizace: Knihovna Teplá

Sídlo a adresa: Masarykovo nám. 1, 364 61 Teplá     

Knihovna Teplá je veřejnou univerzální knihovnou s působností na území města Teplá.

Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna zejména:

 • buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem
  k potřebám všech občanů místa a plnění účelu svého zřízení
   
 •  poskytuje meziknihovní služby
   
 •  poskytuje ústní i písemné bibliografické, referenční a faktografické informace
   
 •  zprostředkovává informace z vnějších zdrojů,
  zejména informace státní správy a samosprávy
   
 •  umožňuje přístup k informacím na internetu
   
 • poskytuje kopírovací služby pouze z knihovního fondu knihovny
  pro potřeby související s poskytováním knihovních služeb
 • buduje interní databáze z univerzálních a speciálních fondů knihovny a využívá
  externí informační databáze za stanovených podmínek včetně ochrany dat

 Podmínky, za nichž jsou služby poskytovány, jsou uvedeny v knihovním řádu.
 

GDPR a knihovna


Vážení čtenáři, velice si vážíme Vaší dosavadní přízně a zájmu o služby Knihovny Teplá. Soukromí a ochrana osobních údajů našich uživatelů jsou pro nás prioritou. Proto si Vás v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) dovolujeme informovat o tom, jakým způsobem Knihovna Teplá tyto údaje zpracovává a využívá. Úplné informace naleznete ZDE nebo využijte stručné info ZDE.  

 

Historie Knihovny Teplá

 S historií Knihovny s infocentrem Teplá se můžete seznámit zde: historie knihovny

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2020

Zpráva o činnosti knihovny za rok 2021